Does the pH of Your Cleanser Matter?ENG "pH-balanced" is a phrase that is commonly thrown around in the beauty industry. While it may seem like just another clever marketing tool, the pH level of your cleanser really does matter. And yes, it turns out that your acne-fighting cleanser might be doing more harm than good. A single blog post is not enough to fully cover the whole deal with pH levels, as the topic is literally mahoosive, so I'll try to be as brief and informative as possible. 

THE BASICS

Let's refresh that memory, shall we? pH is a measure of how acidic or basic a certain substance is. pH 7 is neutral, so substances below that level are considered "acidic" while substances above that are "basic". 

Our skin has a pH level of around 5.5 (it can be between pH 4.2 and 5.6), so it actually falls into the acidic territory. The acidic layer of our skin - or acidic mantle - helps skin to retain moisture, keep out all the nasty germs and harmful bacteria. By using products with a high pH level, we disrupt the acidic mantle which leads to skin losing its protective qualities and letting in all the bad stuff. Likewise, using products that are too acidic strips the skin of its natural oils, however, as it turns out, highly acidic products aren't half as bad as basic ones. An unbalanced pH level can lead to all sorts of skin concerns - eczema, acne, irritation, dehydration and many more. Essentially you want to look for a cleanser that has a similar, slightly acidic pH level. Most of the foaming cleansers and bar soaps have an alarmingly basic with pH levels sky-rocketing  up to pH 10. 

Remember those DIY face mask/treatment recipes which suggest putting lemon juice or baking soda on your skin? Please, don't ever do that. Both of these ingredients cause the disruption of the acidic mantle, however, lemon juice can lead to severe chemical burns while usage of baking soda can lead to long-term skin damage. Unpin those DIY's now!

THE SKIN CARE

What can you do to protect the acidic mantle of your skin? First of all, look at the ingredient list of your cleanser. Anything with parabens, synthetic fragrance or surfactants will lead to changes in the acidity of your skin while such ingredients as jojoba or coconut are known to work well with the skin's natural oils and sebum. 

Secondly, opt for oil cleansers. As oil does not have a pH value, you're essentially cleansing without doing any harm to your skin. 

Next, get up close and personal with toners. Contrary to the popular belief that toners are meant to burn the crap out of your acne or just refresh it with a nice, floral mist, they are actually great for restoring that pH balance. Toners with witch hazel are usually a fool-proof choice, as such toners are acidic.

Chemical exfoliants are great for removing all the dead skin cells and promoting the growth of new ones. Usually, the pH level of such exfoliants ranges between 2 and 3, however highly acidic exfoliants can cause irritation. 

THE NOTES

Asian Beauty subreddit has a huge list of cleanser pH levels here.
If you want to test your cleansers, you can always purchase pH strips and play around with those. I'd suggest looking up the correct way how to properly determine the pH level.

***

LV Frāze "sabalansēts pH" tiek bieži izmantota skaistumkopšanas industrijā. Lai arī dažbrīd tas atgādina kārtējo reklāmas gājienu, patiesībā sejas mazgājamā līdzekļa pH līmenis pamatīgi ieteikmē mūsu ādas vispārējo stāvokli. Izrādās, ka iemīļotais sejas mazgājamais līdzeklis, kas paredzēts cīņai pret akni var patiesībā būt tās cēlonis. Lai pilnvērtīgi izklāstītu visu, kas saistīts ar pH līmeņiem un to ietekmi uz ādu man noteikti nepietiks ar vienu rakstu, tādēļ šoreiz centīšos apkopot visus galvenos punktus pēc iespējas īsākā un informatīvākā formā.

PAMATI

Pienācis laiks nedaudz atsvaidzināt skolas laikā mācīto ķīmiju. pH raksturo noteiktās vielas skābumu vai bāziskumu. pH 7 ir neitrāls, tādēļ vielas virs pH 7 ir bāziskas, bet vielas zem vidējā - skābas.

Vidēji mūsu ādas pH līmenis ir 5.5 (tas var svarstīties no 4.2 līdz pat 5.6), kas norāda uz to, ka ādas virsējā slāņa vide ir skāba. Šo ādas slāni vēl mēdz saukt par skābo ādas mantiju - tā palīdz ādai nezaudēt mitrumu, kā arī pasargā to no "sliktajām" baktērijām. Izmantojot produktus ar augstu pH līmeni, mēs izjaucam ādas skābo mantiju, kas savukārt liek ādai zaudēt tās aizsargspējas. Arī izmantojot pārlieku skābus produktus mēs atstājam ādu bez tās dabīgajām eļļām, tomēr kā rāda pētījumi, pārlieku skāba vide joprojām nav tik kaitīga kā izteikti bāziska vide. Izjaukts pH līmenis var novest pie visdažādākajām ādas problēmām, sākot no kairinājuma un aknes līdz pat ādas dehidrācijai. Lielākā daļa putojošo mazgājamo līdzekļu un ziepju pH līmenis ir izteikti bāzisks un tas pat var sasniegt pH 10.

Vai atminaties internetā atrodamās paštaisītās ādas maskas un tonikus, kuri paredz citrona sulas vai cepamās sodas izmantošanu? Lūdzu, nekad tās neizmēģiniet. Abas šīs sastāvdaļas izjauc ādas skābo mantiju, kā arī citronu sula var izraisīt ādas apdegumus, bet cepamās sodas izmantošana noved pie ilgtermiņa ādas bojājumiem.

ĀDAS KOPŠANA

Ko jūs varat darīt, lai pasragātu savas ādas skābo mantiju? Pirmkārt, ir vērts izpētīt sava ādas mazgājamā līdzekļa sastāvu. Jebkas ar parabēniem vai sintētiskām smaržvielām novedīs pie izmaiņām ādas pH līmenī, kamēr tādas sastāvdaļas kā jojobas vai kokosriekstu eļļa lieliski sadarbosies ar ādas dabīgajam eļļām un sebumu.

Otrkārt, izvēlieties ādu attīrošās eļļas. Tā kā eļļām nāv pH vērtības, to izmantošana nekadi nemaina ādas pH līmeni.

Treškārt, pievienojiet savai ādas kopšanas rutīnai toniku. Pretēji valdošajam uzskatam, ka toniku galvenā funkcija ir sausināt akni vai vienkārši patīkami atsvaidzināt seju, tie patiesībā ir lieliski pH līmeņa līdzsvarotāji. Nekļūdīga izvēle ir toniki, kuru sastāvā ietilpst raganu lazda (angliski - witch hazel), tā kā šādi toniki būs skābi.

Ķīmiskie pīlingi ir labi palīgi ādas attīrīšanai no atmirušajām šūnām, kā arī tie palīdz ādas atjaunošanās procesam. Parasti šādu pīlingu pH līmenis svārstās no pH 2-3, tomēr īpaši skābi pīlingi var izraisīt pamatīgi kairināt ādu.

PIEZĪMES

"Asian Beauty" apakšnodaļā forumu mājaslapā www.reddit.com ir atrodams milzīgs saraksts ar sejas mazgājamo līdzekļu pH līmeņiem. Saite uz sarakstu.
Ja ir vēlme pašu spēkiem noteikt savu mazgājamo līdzekļu pH līmeni, iesaku paspēlēties ar pH indikatoriem.
Vanda MBeauty, Skincare